Protocollen

Op school hebben we diverse protocollen. Denk hierbij aan AVG-beleid, beleid op versnellen en doubleren, medicijnverstrekking, hoofdluis, huiswerk, trakteren, uitstroombeleid, overblijven enz. enz. Deze protocollen worden jaarlijks geactualiseerd en opgenomen in de schoolgids.

Coronabeleid

Momenteel hebben we natuurlijk ook een coronabeleid:
Op basis van de spelregels van het ministerie, het protocol van Scala en mijn verantwoordelijkheid als directeur, heb ik schoolspecifieke afspraken gemaakt. Hiervan ontvangt u nu de laatste update. Het Scalaprotocol is nog steeds van kracht. Dat betekent dat kinderen met klachten thuis moeten blijven en dat ze in quarantaine moeten als ze in aanraking zijn geweest met een besmet persoon. Na 5 dagen mogen ze dan, na een negatieve test, weer naar school. Anders moeten ze 10 dagen in quarantaine blijven.

De school specifieke maatregelen voor de periode tot 30 april 2021:
Tussen 8.20 en 8.30 uur worden de leerlingen bij de eigen ingang/poort afgezet. Ouders blijven in de auto of op afstand. De kleuters van 1/2a en 1/2b worden opgevangen door de juf op het schoolplein om mee naar binnen genomen te worden. De andere kleutergroepen gaan via de nooddeur van hun klas naar binnen. De overige groepen hebben vrije inloop om opstoppingen te voorkomen. Groep 7 en 8 komen via de hoofingang naar binnen.

Ouders blijven bij het ophalen op afstand en zijn zelf verantwoordelijk voor de maatregelen die het RIVM heeft opgesteld. Advies is om bij het wachten mondkapjes op te hebben.
Ouders groep 1/2 a wachten links van de kleuterpoort, ouders 1/2b rechts van de kleuterpoort, ouders 1/2c wachten op grasveldje bij het raam van de klas en de ouders van 1/2d wachten bij de fietsenstalling. Ouders van de overige groepen kunnen aan de overkant bij de poort, bij het grasveld aan de Leliestraat wachten. De vraag is om de kinderen die het kunnen zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school te laten gaan.