Belangrijke pijlers

Naast de bekende vakken als Rekenen, taal en lezen waarvoor we hedendaagse methodes gebruiken die uitgaan van de doorgaande ontwikkeling van de kinderen, hebben we 4 belangrijke pijlers binnen de school.

Kanjertraining:

De kernwaarde veiligheid vinden wij belangrijk. Ons doel is dat alle ouders, kinderen en leerkrachten zich veilig voelen in een school. In een veilig leeromgeving ontwikkelen kinderen zich het best. Wij zijn een kanjerschool, dat betekent dat wij onze kinderen van groep 1 t/m groep 8 kanjertraining geven. In deze training leren ze oa:

Engels:

In het dagelijks leven komen kinderen steeds meer in aanraking met Engels bijv. via televisie en internet. Dus vinden wij het heel goed om daar op in te spelen. Engels op jonge leeftijd leidt tot een betere uitspraak en zij hebben er in hun latere leven plezier van. Vandaar dat wij al vanaf groep 1 Engels geven. We worden hierbij ondersteund door het expertisecentrum vroeg vreemde taalonderwijs: Early Bird.

Gezonde school:

Voor de tweede keer hebben we al het certificaat “Gezonde school” gekregen. Middels ons Greenteam is een groep kinderen betrokken bij het ‘gezonder’ maken van de school onder leiding van leerkrachten en tuinouders. Samen maken ze een plan van ongeveer 6 actiepunten per periode. Een periode loopt van vakantie tot vakantie. De Greenteamleden voeren deze actiepunten samen met de klas uit. Mogelijke actiepunten:

Thematisch onderwijs:

Kinderen leren van, met en door elkaar. Via de methode 4xwijzer werken de kinderen in periodes van ongeveer 6 weken aan een thema. Naast het vergaren van kennis over dit thema leren de kinderen ook de vaardigheden die ze in hun verdere leven nog vaak nodig zullen hebben, de zogeheten “21th Century skills” Denk hierbij aan samenwerken, ict vaardigheid, verslagen maken, discussiëren, debatteren, informatie verwerken, presenteren enz. enz.

De leerkracht is hierbij meer de coach en begeleider dan degene die de kennis overdraagt.